Monday, 29 October 2007

รับสมัคร รปภ ยามรักษาความปลอดภัย Security Guard เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำบริษัท


รับสมัคร รปภ ยามรักษาความปลอดถัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์รักษ์ ประจำบริษัท

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE สกายเอ็กซิทส์ ฟิล์ม โปรดักชั่นเฮ้าส์
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หลายอัตรา


หน้าที่รับผิดชอบ และคุณสมบัติ
1.ตรวจสอบ และ ดูแล การรักษาความปลอดภัย และความเรียบร้อย รวมถึงความสะอาดรอบบริเวณบริษัทฯ 2.จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละวัน และหาสาเหตุ และวิธีแก้ไข ป้องกันปัญหา3.ควบคุมดูแลการเข้า/ออกบริษัทฯ ของบุคคลภายนอก และยานพาหนะของบริษัท
4. เคยผ่านการเกณฑ์ทหาร มาก่อน
5. มีประสพการณ์และเคยผ่านงานรักษาความปลอดภัยมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้ขั้นต่ำ วันละ 300.- บาท

บริษัทฯมีสวัสดิการ ดังนี้ : ประกันสังคม/อาหาร/เครื่องแบบ/อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายนี้ จากรายได้
สนใจส่งรายละเอียด ของท่านมาที่
personal.skyexits@gmail.com
หรือ ติดต่อคุณฝน Tel 089 777 3806
คุณจุ๊บแจง/กระแต Tel 02-9336470-9 ต่อ 102

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits.blogspot.com/
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/

รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร ตำแหน่งต่างๆที่
http://personal-skyexits.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม
แผนที่ของบริษัทสกายเอ็กซิทส์ จำกัด