Friday, 4 May 2007

รับสมัครตากล้อง Cameraman and Assistant Cameraman ผู้ช่วยกล้อง

Cameraman and Assistant Cameraman ผู้ช่วยกล้อง

รับสมัคร Cameraman and Assistant Cameraman ผู้ช่วยกล้อง
Production House Advertising

SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนต์โฆษณา ต้องการรับสมัคร
เด็กรุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อเข้ามาร่วมทีมงาน ในตำแหน่ง
ผู้ช่วยกล้อง Film 35 mm and 16 mm
โดยมีตำแหน่งหน้าที่ ดั่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

Camera Crew Clapper / LoaderCamera Crew First Assistants / 1st ACCamera Crew Second Assistants / 2nd ACCamera Crew Video Assistants / Cable / UtilityCamera Operators / Cameraman Film [400]Camera Operators / Cameraman HD / High Def / High DefinitionCamera Operators / Cameraman Video


มีความสนใจในเรื่องการถ่ายภาพ หรือเรียนมาโดยตรง
เข้าใจมุมกล้อง มีใจรักในงานภาพ สนใจงานโฆษณา
และมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกล้องวีดีโอ
กล้อง DV CAM, HD CAM หรือ
กล้อง Film ARRI
ถ้ามีประสบการณ์จะเยี่ยม

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
personal.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น

รายละเอียดของตำแหน่ง ผู้ช่วยกล้อง ต่างๆที่
Blog : Camera Sky Exits Films
http://camera-skyexits.blogspot.com/

รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Blog: http://skyexits.blogspot.com/
Blog: http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Home Page http://www.skyexits.com/
Behind The Scene Blog: http://behind-skyexits.blogspot.com/


รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร ตำแหน่งต่างๆที่
http://personal-skyexits.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณกระแต คุณแจง
Tel 02-9336470-9
แผนที่ของบริษัทสกายเอ็กซิทส์ จำกัดSAMPLE OUR TVC Campaign


KRATINGDANG : RED BULL : Find The Real Man : CHANGE
TVC Campaign : www.skyexits.com Thailand

Product: Kratingdang : RED BULL
Title: THEME : Find The Real Man : Change : Version 1 : 90 sec.
TVC Campaign: Find The Real Man : Change
http://www.skyexits.com/
Agency: Creativejuice/G1 Bangkok
Production House: SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE
Bangkok Thailand
Film Director: AOD : Anurux Jansanjai

Synopsis:
This TVC is full of thai’s culture problems that need to be solved. Since there is no one to solve all these, RED BULL is supporting everyone who is being change to the good by themselves.
Be the best by yourself, RED BULL.

Version 1 : Theme : Find The Real man : Change
Product: Kratingdang : RED BULL
Title: THEME : Find The Real Man : Change : Version 2 : 90 sec.
TVC Campaign: Find The Real Man : Change
http://www.skyexits.com/
Agency: Creativejuice/G1 Bangkok
Production House: SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE
Bangkok Thailand
Film Director: AOD : Anurux Jansanjai

Synopsis:
This TVC is full of Thai’s culture problems that need to be solved. Since there is no one to solve all these, RED BULL is supporting everyone who is being change to the good by themselves.
Be the best by yourself, RED BULL.

Version 2 : Theme : Find The Real man : Change

Product: Kratingdang : RED BULL
Title: THEME : Find The Real Man : Change : Version 3 : 2.45 MIN
TVC Campaign: Find The Real Man : Change
http://www.skyexits.com/
Agency: Creativejuice/G1 Bangkok
Production House: SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE
Bangkok Thailand
Film Director: AOD : Anurux Jansanjai

Synopsis:
This TVC is full of Thai’s culture problems that need to be solved. Since there is no one to solve all these, RED BULL is supporting everyone who is being change to the good by themselves.
Be the best by yourself, RED BULL.

Version 3 : Theme : Find The Real man : Change
Product: Kratingdang : RED BULL
Title: THEME : Find The Real Man : Change : Karaoke : 4 MIN
TVC Campaign: Find The Real Man : Change
http://www.skyexits.com/
Agency: Creativejuice/G1 Bangkok
Production House: SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE
Bangkok Thailand
Film Director: AOD : Anurux Jansanjai

Synopsis:
This TVC is full of thai’s culture problems that need to be solved. Since there is no one to solve all these, RED BULL is supporting everyone who is being change to the good by themselves.
Be the best by yourself, RED BULL.

Version 4 : Theme : Find The Real man : Change : Karaoke

KRATINGDANG : RED BULL : Find The Real man : CHANGE : Behind The Scene
Making of The Movie By :
http://www.skyexits.com/
SEE All TVC Campaign LINK: Kratingdang : RED BULL : Find The Real Man TVC Campaign
ข้อมูลด้านการศึกษา1.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา การถ่ายภาพและภาพยนตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพฯ3.ปริญญาตรี คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา วิชาการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิตข้อมูลการอบรม และการฝึกงาน1.ฝึกงานในฐานะผู้ช่วยกล้อง กับ บริษัทมุมกล้อง เป็นเวลา 3 เดือน2.ปี 2547 อบรมการผลิตมิวสิค วิดีโอ โดย โกดัก ร่วมมือ กับ บริษัทแกรมมี่ผ่านทางมหาวิทยาลัย รังสิตผลงานและเกียรติประวัติด้านการทำงาน1.มีผลงานขณะศึกษาอยู่เพื่อส่งอาจารย์ เช่น ภาพยนตร์สั้น มิวสิควิดีโอ โฆษณาสารคดี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ในตำแหน่ง ช่างภาพ2.เป็นช่างภาพเรื่อง ใกล้จบ ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์สาขาภาพยนตร์สั้นนักศึกษายอดเยี่ยม ปี 25473.ปี 2548 ถ่ายโฆษณารณรงค์ ให้กับ สสส.4.เป็นกล้อง 2 ให้กับมิวสิควิดีโอ "ออกมาเต้น" ของอคาเดมี่ แฟนตาเซีย 2

สนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ
ทุกตำแหน่งโปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วยและส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา (Resume)
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่
personal.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น
รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่
Home Page http://www.skyexits.com/
Blog : http://skyexits-showreel.blogspot.com/
Blog : http://skyexits.blogspot.com/

Sample Sky Exits TVCหางาน สมัครงาน รับสมัคร ตำแหน่งงานว่าง จดหมายสมัครงาน งานพิเศษ งาน Part Time Freelance
งาน Freelance ใบประกาศ รับสมัคร Skyexits รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร ตำแหน่งต่างๆที่ http://personal-skyexits.blogspot.com/

บริษัทอยู่แถว ลาดพร้าว 88 บางกะปิ กทม ติดต่อคุณปุ้ย
Tel 02-9336470-9