Friday, 4 May 2007

รับนักศึกษาฝึกงาน Production House ถ่ายทำภาพยนต์โฆษณ ชั้นนำของเมืองไทย

J3815154 รับนักศึกษาฝึกงาน Production House ถ่ายทำภาพยนต์โฆษณ ชั้นนำของเมืองไทย
SKY EXITS FILM PRODUCTION เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนต์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กนักศึกษาฝึกงาน รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อพัฒนาเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน ในหลายๆด้าน ดังต่อไปนี้01_ผู้ช่วยผู้กำกับ Assistant Director02_ฝ่ายจัดหานักแสดง Casting03_แผนกเสื้อผ้า Wardrobe04_Art Director And Assist Art Director05_Producer,ฝ่ายหา โลเคชั่น[Location Scout]06_Props Master07_Cameraman And Assistant Cameraman08_Editor And Assist Editor 09_EFX TEAMสนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ ของคุณมากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็วมาที่ personal@skyexits.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น รายละเอียดของทางบริษัทที่ http://www.skyexits.com/ รับไม่จำกัดจำนวน